Cennik biletów

Bilety na seanse filmowe dostępne są w kasie Kinoteatru Harmonia, w dniach emisji filmów. Kasa biletowa czynna na pół godziny przed pierwszym seansem kinowym do rozpoczęcia ostatniego filmu.

Bilet normalny 20 zł

Bilet ulgowy 17 zł

UPRAWNIENIA DO ZAKUPU BILETÓW ULGOWYCH POSIADAJĄ:

  1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra. Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – po ukończeniu 19 roku życia.
  2. Emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu tożsamości.

Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny

Kinoteatr Harmonia prowadzi sprzedaż biletów ON-LINE.

Bilet normalny 22 zł*

Bilet ulgowy 18 zł*

*) Cena biletu zakupionego on-line zawiera opłatę serwisową w kwocie 1 zł od biletu ulgowego i 2 zł od biletu normalnego.

REGULAMIN serwisu Bilety24.pl

OFERTA GRUPOWA KINOTEATRU HARMONIA

W celu zarezerwowania biletów oraz poznania pełnej oferty zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem Kinoteatru Harmonia , który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Rezerwacje grupowe przyjmowane są telefonicznie 56 649 88 73, 668 491 763 lub mailem kinoharmonia@mcknml.pl

W RAMACH REZERWACJI GRUPOWYCH OFERUJEMY:

CENA BILETU W RAMACH GRUPY WYNOSI 16 ZŁ

BILETY GRUPOWE OBEJMUJĄ MINIMUM 45 OSÓB

DARMOWE BILETY DLA OPIEKUNÓW GRUP

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA GODZINY PORANNEGO SEANSU

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO WYBRANYCH FILMÓW