Cennik biletów

Bilety na seanse filmowe dostępne są w kasie Kinoteatru Harmonia, w dniach emisji filmów.

Bilet normalny 20 zł

Bilet ulgowy 17 zł

UPRAWNIENIA DO ZAKUPU BILETÓW ULGOWYCH POSIADAJĄ:

  1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra. Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – po ukończeniu 19 roku życia.
  2. Emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu tożsamości.

Kinoteatr Harmonia prowadzi sprzedaż biletów ON-LINE.

Bilet normalny 22 zł*

Bilet ulgowy 18 zł*

*) Cena biletu zakupionego on-line zawiera opłatę serwisową w kwocie 1 zł od biletu ulgowego i 2 zł od biletu normalnego.

OFERTA GRUPOWA KINOTEATRU HARMONIA

W celu zarezerwowania biletów oraz poznania pełnej oferty zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Rezerwacji Grupowych, które jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Rezerwacje grupowe przyjmowane są telefonicznie 56 649 88 73, 668 491 763 lub mailem realizator@mcknml.pl.

W RAMACH REZERWACJI GRUPOWYCH OFERUJEMY:

CENA BILETU W RAMACH GRUPY WYNOSI 16 ZŁ

BILETY GRUPOWE OBEJMUJĄ MINIMUM 45 OSÓB

DARMOWE BILETY DLA OPIEKUNÓW GRUP

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA GODZINY PORANNEGO SEANSU

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO WYBRANYCH FILMÓW